Foto: Shutterstock

Pošalje nama, profesorima, Agencija za suzbijanje korupcije, poziv, za obuku „na daljinu“. Da nas obuče etici i integritetu, piše u autorskom tekstu na Peščaniku Vladimir Ilić.

Autor: Vladimir Ilić, Peščanik

U dopisu koriste neke meni nerazumljive reči („rukovaoc podataka“). Služe se izrazima koji me zbunjuju („jaka politika lozinki“).

Čitam im dokumenta. Npr. o nespojivosti funkcija. Funkcioner izabran od građana (npr. predsednik Republike) ne sme da obavlja drugu javnu funkciju (npr. predsednika parlamentarne četničke stranke).

Pomislim: bezbroj ugovora kojima se troše desetine milijardi javnog novca sakriveni su, u celini ili u delovima, od onih koji pune budžet. Kad idem kod državnog lekara, gladim novčanicu od sto eura u džepu. Naravno da sam zaboravio ko je Aleksandar Obradović.

Nisam zaboravio: Agencija za suzbijanje korupcije organizuje „zakonski obaveznu“ obuku o etici i o integritetu.

Razumem: Pravdaju ljudi neke pare i neke plate.

A plate im nisu loše: „Član Veća Agencije ima pravo na platu u visini plate određene za prvu grupu položaja, u skladu sa propisima koji uređuju plate državnih službenika. Član Veća Agencije koji je zaposlen izvan Agencije ima pravo na naknadu za rad u Veću Agencije u visini od 50% od iznosa plate iz stava 1. ovog člana. Članu Veća Agencije koji je zaposlen u Agenciji pripada naknada plate tri meseca od prestanka javne funkcije, u visini plate na dan prestanka javne funkcije.“

Etika i integritet. I zakon. Zbilja, da li je osuđen onaj gorepomenuti Obradović? Ne znam ni da li je prošao obuku o etici i integritetu. Znam da je otkrio slučaj milionske korupcije i da je zato uhapšen. Ukoliko otkrijete korupciju, uhapse vas zbog navodne špijunaže.

Ne znam da je Agencija reagovala na Krušik. Ne znam ništa na šta je reagovala.

BONUS VIDEO Miroslav Milićević, Savet za borbu protiv korupcije

Komentari

Svi komentari (0)