Biro za društvena istraživanja (BIRODI) saopštio je danas da Regulatorna agencija za elektronske medije (REM) nije postupila po rešenju Poverenika od informacija od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, da Birou dostavi bazu podataka monitoringa izveštavanja emitera za 2019. godinu.

Komentari

Vaš komentar