Više od dvadeset zamenika osnovnih javnih tužilaca sa teritorije Beograda trenutno postupaju kao zamenici u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, iako ih na tu funkciju nije zvanično izabralo Državno veće tužilaca, već su na istu "upućeni" diskrecionom odlukom republičke tužiteljke Zagorke Dolovac. Pravilnik koji joj omogućava da kadrira po sopstvenoj (ili tuđoj volji), Venecijanska komisija je ocenila kao jedan od mogućih vidova zloupotreba i pritisaka na samostalnost u radu javnih tužilaca. Zbog toga je novim setom zakona, koji se ovih dana nalaze u skupštinskoj proceduri, predviđeno ukidanje mogućnosti "upućivanja" zamenika tužilaca iz nižih u viša, a što je, razumljivo, izazvalo negodovanje kod onih koji su na ovom principu, pretvorili tužilaštva u privatna preduzeća interesnih grupa.

Komentari

Vaš komentar