Nakon smrti Vladimira Cvijana njegove kolege iz Advokatske komore Beograda saznali su za njegovu smrt pošto je Poreska uprava od komore zatražila utvrđivanje Cvijanovog statusa za određeni vremenski period, radi ostvarivanja prava na porodičnu penziju. Pošto je Nova.rs došla do podataka da Cvijanova bivša supruga i sin nisu primali porodičnu penziju, otvara se pitanje na čiji račun leže Cvijanov novac.

Komentari

Vaš komentar