Program Ujedinjenih nacija za razvoj na Kosovu i Evropska unija obustavili su projekat restauracije kuće Džafera Deve, upravo su saopštile ove dve agencije.

Komentari

Vaš komentar