Postoji pravni osnov da građani zatraže odštetu zbog zagađenog vazduha