Lekari više pišu nego što gledaju pacijenta – koliko je opasno što ih menja „dr Gugl“