Antić: Vulin 1000 ljudi izlaže riziku zbog pumpanja svog ega