Rudnik litijuma i Zorana Mihajlović Foto: Don Despain / Alamy / Profimedia

"Preduzeće "Euro Lithium Balkan" koje ima istraživačku dozvolu za istraživanje prisustva litijuma na teriotoriji Valjeva, angažovalo je preduzeće "Zajača ing" čiji je vlasnik Milutin Bojić, rođeni ujak ministarke Mihajlović, čime je ozbiljno narušen integritet funkcija koje obavlja Zorana Mihailović", saopštila su udruženja Koalicija protiv korupcije u životnoj sredini, Pakt i Ne damo Jadar. Tim povodom oglasilo se i bojić lično, negirajući da je "njegova kompanija bilo kakav posao dobila sklopila delovanjem niti pomoću bilo kog funkcionera ili službenika Republike Srbije, a tako ni ministarke rudarstva i energetike prof Dr Zorane Mihajlović".

Pismo Bojića prenosimo vam u celosti:

Zajača ing doo, čiji sam vlasnik, niti jedan posao u svojoj istoriji nije dobila niti sklopila delovanjem niti pomoću bilo kog funkcionera ili službenika Republike Srbije, a tako ni ministarke rudarstva i energetike prof Dr Zorane Mihajlović.

Ovim putem navodimo lako proverljive činjenice kao kontraargument navodima iz teksta koji imaju signifikantan potencijal da nanesu nemerljivu štetu našoj kompaniji. Sećanje meštana na koje se poziva Udruženje u tekstu je relativan pojam i lako podložno manipulaciji, a činjenice, ipak, stoje na čvršćim nogama.

Kompanija ZAJAČA ING DOO nema za krajni cilj nikakvo iskopavanje litijuma, niti je to naš posao. Posao koji izvodimo za firmu “Eurolithium” dobili smo ispred tri ili četiri firme koje su dale svoje ponude, a koje su bile nepovoljnije od naše. Uprkos najboljoj ponudi, u posao je uključena još jedna kompanija čime nam je dvostruko umanjena potencijalna ekonomska korist od posla. I to se lako može proveriti.

To je isključivo stvar tendera, međusobnog odnosa dve kompanije u 100% privatnom vlasništvu i u skladu sa poslovnom politikom i važećim propisima i zakonima Republike Srbije.

U saopštenju se navodi istraživačka dozvola, što, kao pojam, ne postoji . Takav termin nećete naći ni u jednom pravnom propisu koji se odnosi na oblast. Postoji odobrenje za istraživanje ležišta mineralnih sirovina, koje izdaje ministarstvo na osnovu prethodno pribavljene dokumentacije i ispunjenosti uslova propisanih zakonima Republike Srbije.

Napominjem, firma čiji sam vlasnik izvodi radove istražnog geološkog bušenja za investitora, u ovom slučaju “Eurolithium”, a investitor je firma koja je imalac odobrenja za istraživanje.

Podaci navedeni u tabeli, koja bi trebalo da prikaže prihode koje smo ostvarili u navedenim poslovima koje smo izvršili u svojstvu izvođača radova izabranog od strane EPS-a i Kolubare, su nepotpuni, pa samim tim i veoma netačni. Na navedenim poslovima naša firma uglavnom ili uvek je učestvovala kao jedan od članova grupe ponuđača koju su činile dve ili više firmi u redovnoj proceduri u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, a koji ne predviđa dodelu ove vrste poslova odlukom člana Vlade niti bilo kog drugog organa države osim odgovarajuće komisije u sklopu javnog preduzeća.

Zbog toga, apsolutna je neistina da je ZAJAČA ING DOO oprihodovala navedeni iznos, oprihodovala je višestruko manji iznos od navedenog.

Pomen ostalih članova grupe ponuđača nije smeo da bude izostavljen ukoliko namera Udruženja nije da se ZAJAČA ING DOO prikaže kao pravno lice koje u saradnji sa ministrom iz Vlade prisvaja ogromne iznose novca. Samo proverom prvog reda tabele može se utvrditi da je samo jedan deo prihoda pripao našoj firmi. Pritom, prihod kao kategorija ne uzima u obzir profitabilnost posla i same grane, zbog čega je vrlo često zgodan povod za manipulaciju.

Tržišno učešće naše kompanije je zanemarljivo malo kada je reč o segmentu istražnog bušenja na litijum, u ekploataciji litijuma ne učestvujemo (suvišno je samim tim pominjati i zanemarljivost učešća koju imamo na tržištu istražnog bušenja kao celine na teritoriji Srbije gde učestvuju brojne firme iz iste delatnosti).

ZAJAČA ING DOO, koja postoji duže od dve decenije, tek je 2019. godine radila sa zanemarljivim obimom, u saradnji sa još jednom domaćom firmom, plitke geotehničke bušotine ukupnog obima oko 1.000 metara za svrhu izrade podloga za izgradnju budućih rudarskih objekata (dakle, to znači nijedan metar bušenja na litijumu Jadru za Rio Tinto) što je posao koji usled kompleksnosti i nije bio zanimljiv krupnijim igračima, a nakon čega smo ekspresno eliminisani iz projekta, zbog čega smo protestvovali na raznim stranama i o čemu postoje pisani dokumenti. Nasuprot nama, neke druge kompanije „neopaženo“ su izbušile u Jadru više desetina hiljada metara.

Učešće prihoda ostvarenih od poslova za koje su raspisane javne nabavke i konkursi u ukupnom prihodu naše firme, u pojedinim godinama je bio zanemarljiv. Sa druge strane, veoma je lako steći utisak na osnovu teksta, da je ujak zahvaljujući sestričini odradio brojne “kombinacije” i u sopstveni džep “smakao” grdne novce.

Realnost je sasvim drugačija.

ZAJAČA ING DOO tokom pandemije koronavirusa iskoristila je, kao I mnoštvo drugih kompanija, raspoložive moratorijume na otplatu kredita kako bi opstala. Izvršili smo povraćaj svih davanja i ekonomske pomoći odobrenih od države privredi, sa ogromnim iznosima kamata, jer nismo uspeli da ispunimo zakonom propisane uslove.

Uprkos svemu i nadajm se da krajnji cilj objavljivanja saopštenja nije rušenje ugleda naše kompanije i zaposlenih, nadamo se dobroj praksi traženja komentara i druge strane, u ovom slučaju kompanije ZAJAČA ING DOO pre objavljivanja navoda.

 

Prethodno se oglasila i ministarka Zorana Mihajlović

Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović, rekla je da ministarstvo koje vodi nije izdalo nijedno odobrenje za geološka istraživanja preduzeću „Euro Lithium Balkan d.o.o.“ iz Valjeva, već je naprotiv ukinulo tri od ukupno pet odobrenja koja su izdata ovom preduzeću u periodu od 2016. do 2019. godine. Podsetimo, udruženja Koalicija protiv korupcije u životnoj sredini, Pakt i Ne damo Jadar saopštila su da je „preduzeće ‘Euro Lithium Balkan’ koje ima istraživačku dozvolu za istraživanje prisustva litijuma na teriotoriji Valjeva, angažovalo preduzeće ‘Zajača ing’ čiji je vlasnik Milutin Bojić, rođeni ujak ministarke Mihajlović, čime je ozbiljno narušen integritet funkcija koje obavlja Zorana Mihailović.

Mihajlovićeva je, povodom saopštenja udruženja Koalicija protiv korupcije u životnoj sredini, Pakt i Ne damo Jadar, u kojem su iznete tvrdnje o navodnom “narušavanju integriteta funkcija koje obavlja”, naglasila da izbor firmi koje angažuju kompanije koje dobiju istražna prava nije u nadležnosti Ministarstva, već ih biraju same kompanije na osnovu javnog poziva.

„Jasno je da neistine koje su izneli predstavljaju napad na mene zbog toga što podržavam projekat ‘Jadar’. Bez obzira na sve napade, odluke o projektu ‘Jadar’ donosiće se kad budu završene sve studije u vezi za zaštitom životne sredine, a poslednju reč imaće građani na referendumu, a ne pojedinci i organizacije koje napadima na mene i iznošenjem neistina pokušavaju da ga opstruiraju“, rekla je Mihajlovićeva u odgovoru koji je dostavljen.

Kompanija „Euro Lithium Balkan d.o.o.“ (koja je ranije poslovala preko preduzeća „Geomin Consulting d.o.o.“, Beograd), posedovala je i poseduje sledeća odobrenja za primenjena geološka istraživanja:

Od izdatih pet odobrenja u periodu od 2016. do 2019. preduzeću „Euro Lithium Balkan”, od formiranja novog Ministarstva rudarstva i energetike u oktobru 2020. godine, tri odborenja su ukinuta tokom 2021. godine za istraživanja na teritoriji Loznice, Mionice i Ljiga, dok su važeća dva odobrenja, za geološka istraživanja na teritoriji Valjeva, Mionice, Uba i Lajkovca.

Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije, rešavajući po zahtevu privrednog društva „Euro Lithium Balkan d.o.o.“ za odustajanje od geoloških istraživanja je 15. 4. 2021. godine izdalo rešenje kojim prestaje da važi rešenje br. 310-02-844/2016-02, koje je uručeno kompaniji 26. 10. 2018. i kojim je preduzeću „Geomin Consulting d.o.o.“ (sada kompanija „Euro Lithium Balkan d.o.o.“ iz Valjeva), odobreno izvođenje geoloških istraživanja litijuma, bora, natrijuma, stroncijuma i prateće asocijacije elemenata na širem području Badanje, na istražnom prostoru 2203, koji se nalazi na teritoriji opštine Loznica.

Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije, rešavajući po zahtevu privrednog društva „Euro Lithium Balkan d.o.o.“ za odustajanje od geoloških istraživanja je 15. 4. 2021. godine izdalo rešenje kojim prestaje da važi rešenje br. 310-02-845/2016-02, koje je uručeno kompaniji 29. 10. 2018. i kojim je preduzeću „Geomin Consulting d.o.o.“ (sada kompanija „Euro Lithium Balkan d.o.o.“ iz Valjeva), odobreno izvođenje geoloških istraživanja litijuma, bora, natrijuma, stroncijuma i prateće asocijacije elemenata na širem području Jadra, na istražnom prostoru 2204, koji se nalazi na teritoriji opštine Loznica.

Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije, rešavajući po zahtevu privrednog društva „Euro Lithium Balkan d.o.o.“ za odustajanje od geoloških istraživanja je 17. 6. 2021. godine izdalo rešenje kojim prestaje da važi rešenje br. 310-02-843/2016-02 za izvođenje geoloških istraživanja litijuma, bora, natrijuma, stroncijuma i prateće asocijacije elemenata na širem području Ljiga i Mionice.

Na teritoriji opštine Valjevo Ministarstvo rudarstva i energetike je odobrilo geološka istraživanja litijuma i bora privrednom društvu „Euro Lithium Balkan d.o.o.“ iz Beograda (istraživanje odobreno privrednom društvu „GeoMinConsulting d.o.o.“ iz Beograda, 29. 5. 2019. godine u APR-u izvršena je promena imena) na sledećim istražnim poljima:

Rešenjem br. 310-02-00827/2015-02 od 31. 7. 2015. godine, odobrena su geološka istraživanja bora sa pratećom asocijacijom elemenata (Li, Sr, na, Ca) na području Valjevsko-mioničkog basena, dok je 2018. godine odobren prvi nastavak istraživanja, shodno Zakonu o rudarstvu i geološkim istraživanjima („Sl. glasnik RS”, br. 101/2015), sa rokom istraživanja do 31. 10. 2021. godine. Istraživanja se izvode na teritoriji opština Valjevo i Mionica.

Rešenjem br. 310-02-00282/2018-02 od 15. 3. 2019. godine, odobrena su geološka istraživanja litijuma, bora, natrijuma, stroncijuma i prateće asocijacije elemenata na lokalitetu Valjevo sever, sa rokom važenja do 13. 6. 2022. godine. Istraživanja se izvode na teritoriji opština Lajkovac, Valjevo, Mionica i Ub.

Slučaj ujak

„Preduzeće „Euro Lithium Balkan“ koje ima istraživačku dozvolu za istraživanje prisustva litijuma na teriotoriji Valjeva, angažovalo je preduzeće „Zajača ing“ čiji je vlasnik Milutin Bojić, rođeni ujak ministarke Mihajlović, čime je ozbiljno narušen integritet funkcija koje obavlja Zorana Mihailović“, saopštila su udruženja Koalicija protiv korupcije u životnoj sredini, Pakt i Ne damo Jadar.

Udruženja navode da je upravo Ministarstvo za zaštitu životne sredine zdalo kompaniji Euro litijum Rešenje o odobrenju istraživačkih radova, pa se i javnost sa pravom pita da li je potom kompanija Euro Litijum vratila na ovaj način kontra uslugu ministarki rudarstva?

„Postoje i brojna svedočenja meštana doline Jadra da je upravo ista firma izvodila istražna bušenja i za kompaniju Rio Tinto, ali se niko svojevremeno nije setio da zabeleži ove događaje, pa konkretnih dokaza osim svedočenja meštana nema“, navodi se u saopštenju.

Udruženja građana Koalicija protiv korupcije u životnoj sredini, Pakt i Ne damo Jadar traže od ministarke rudarstva i energetike Zorane Mihajlović da pod hitno podnese ostavku na mesto potpredsednice Vlade Srbije i resorne ministarke, zbog očiglednog narušavanja integriteta funkcija koje obavlja.

Napominje se i da je kompanija ujaka Zorane Mihajlović od 2012. godine sarađivala je i dobijala javne nabavke od Elektro privrede Srbije – Beograd i rudarskog basena Kolubara doo – Lazarevac u ukupnoj vrednosti od 689.554

„Sada je uz konkretne dokaze iz Lukovca kod Valjeva dodatno kompromitovan i projekat Jadar“ uz brojne skandale koji prate realizaciju projekta Rio Tinta. Udruženja u zajedničkom saopštenju smatraju da planirana istraživanja u Valjevu, Jagodini, Gornjem Milanovcu, Požegi i Kragujevcu imaju za krajnji cilj iskopavanje litijuma, dok se hemijska prerada planira samo u Loznici. Aktuelna ministarka i potpredsednica Vlade Srbije duguje odgovore javnosti na pitanje „Koja je uloga nje i njenog rođenog ujaka u sveopštem napadu na prirodna bogatstva i litijum u Srbiji“? U ozbiljnim pravnim državama kompromitacija integriteta funkcionera, neminovno bi vodila ka ostavci, a na Tužilaštvu bi bilo da utvrdi da li u takvim slučajevima ima i elemenata prikrivene korupcije“, zaključuju iz ekoloških udruženja.

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram

Komentari

Svi komentari (1)