Velika tražnja za IT kadrom govori o tome da će se do njih sve teže dolaziti, jer ponuda u velikoj meri prevazilazi potražnju.

Komentari

Vaš komentar