Sindikati traže veće plate za zaposlene koji rade sa psihijatrijskim pacijentima