Povratak jedinog domaćeg proizvođača akumulatora i saradnja sa studentima tehničkih nauka