Plaćanje poreza na imovinu je zakonska obaveza svih građana koji na svoje ime imaju upisanu nekretninu ili zemlju. Visina godišnjeg poreza zavisi od veličine imanja i iznosa stope poreza na imovinu koju određjue svaka loklana samouprava u Srbiji, ali je zajedničko za sve građane, da će im za svaki dan kašnjenja u plaćanju ove obaveze biti zaračunta zatezna kamata.

Komentari

Vaš komentar