Građani koji otplaćuju kredit u evrima konačno su primili dobru vest – Evropska centralna banka smanjila je ključne kamatne stope koje direktno utiču na rate. Prema mišljenju stručnjaka, ukoliko inflacija nastavi da slabi, trend pada kamata će se nastaviti, a građani će to u sopstvenim novčanicima osetiti krajem godine. To znači da će rate za kredit biti niže.