Foto: N1

Javno preduzeće Elektroprivreda Srbije (EPS) oglasilo je tender za istraživanje zadovoljstva kupaca uslugama koje pruža EPS, vidi se iz objavljene javne nabavke.

EPS je oglasio nabavku usluge „istraživanje zadovoljstva kupaca, fokus grupe i istraživanje pozicija JP EPS na tržištu“.

Izabrana firma treba da sprovede anketno ispitivanje, i ispitivanje putem fokus grupa kojim će dublje ispitati stavovi javnog mnjenja o radu Elektroprivrede Srbije (EPS), prenosi Nova ekonomija.

Istraživanje, čiji će rezultati biti isporučeni EPS-u, treba da odgovori na pitanja kao što je stepen zadovoljstva građana uslugama koje pruža EPS, stepen zadovoljstva građana radom radno angažovanih lica u službi naplate i potraživanja, dostupnost informacija i uslugama koje pruža EPS, reagovanje na reklamacije.

Istraživanje će se obavljati u različitim fazima i obuhvatiće anketno istraživanje telefonskim putem i na terenu, kombinovano istraživanje stavova komercijalnih kupaca, istraživanje javnog mnenja putem fokus grupa, evaluaciju istraživanja i prezentovanje rezultata..

Nakon prezentacije, izabrana firma treba da izradi i promotivne materijale (plakate i flajere) koji će da doprinesu podizanju svesti o tome da je „kupac na prvom mestu“, navodi se u tenderskoj dokumentaciji.

PROČITAJTE JOŠ

Rok za izvršenje usluge je maksimalno šest meseci.

EPS je u 2019. godini za istraživanje zadovoljstva kupaca dao 1,9 milion dinara, vidi se iz ugovora zaključenog sa Ninamedia Kliping.

BONUS VIDEO Pavle Petrović: Građani će nadoknaditi gubitke EPS-a

 

Komentari

Svi komentari (2)