Direktori i pravnici preduzeća više neće morati da stoje u redu pred Palatom pravde kako bi dobili uverenje da njihova firma nije osuđivana. Ovu potvrdu, neophodnu za svaku firmu koja želi da učestvuje u javnim nabavkama u Srbiji, od ponedeljka 6. jula pribavljaće Agencija za privredne registre - po službenoj dužnosti.

Komentari

Vaš komentar