Državna revizorska institucija objavila je, na 60 stranica, tačno 2.155 preporuka koje je uputila korisnicima javnih sredstava kontrolišući njihove završne račune i pravilnost poslovanja u 2020. godini, ali i u revizijama svrsishodnosti.

Komentari

Vaš komentar