"Imajući u vidu globalnu energetsku krizu, tekuću grejnu sezonu, niske spoljašnje temperature i snežne padavine, uputila sam zahtev direktorima energetskih preduzeća za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije, u kojem ih podsećam na njihove zakonske obaveze u cilju nesmetanog funkcionisanja energetskog sistema i obezbeđenja sigurnog snabdevanja građana i privrede električnom energijom", navela je Dubravka Đedović, ministarka rudarstva i energetike.

Komentari

Vaš komentar