Šta prvo treba da uradite ako ste bili izloženi amonijaku