Dva postojeća leka odobrena za lečenje čuvene moždane magle kod produženog kovida