Proglašeni najlepši mali gradovi u Evropi – dva su iz bivše Juge i turisti ih obožavaju

Kotor i Bled n