Nova najtraženija destinacija za praznike u Srbiji je potpuno neočekivana (i uopšte nije zimska)