Tajna srpskog kavijara koji se služio na Titaniku – a kod nas ga je jela i sirotinja