Kada se ljubav i talenat pomešaju – nastaje Dijamant