Hamović: Njima je normalno da kradu, kome mi da se žalimo