„Uz kraj kovida, početak rata, smanjenja budžeta i duha amaterizma, dobro da je pozorište uopšte živo“