Seka i Stefan Sablić oživljavaju Jevrejski kulturni centar