Predavanje „Jedan delić slike“ o Beti Vukanović: Slikarkin legat u Muzeju grada Beograda