„Nije nemoguće dati hiljadu golova, ali teško je dati jedan gol kakav je dao Pele“