Čisteći filter od mašine za sušenje veša za oko su joj zapeli nataloženi otpaci i odjednom je u njima videla i slike i stvari i ljude kojima smo okruženi, kao i sam život i njegovo propadanje…

Komentari

Vaš komentar