Student rešio sanskritski problem koji je vekovima mučio naučnike