Mask kaže da će poštovati rezultate ankete, ali traži drugačije glasanje