„Meta“ se nagodila oko najvećeg skandala u svojoj istoriji