Kako sa digitalnim tokenom kompanije mogu da finansiraju svoje poslovanje?