Da li javnost može da dobije uvid u dokumente iz sudskih postupaka koji su pravosnažni i zakonski javni i od javnog su interesa? Formalno može, ali u praksi je sasvim druga priča. Naročito ako se radi o slučajevima povezanim sa funckionerima vlasti, minsitrima, čak i kada postupci nisu ni pokrenuti i slučlajevi su zatvoreni, novinari teško mogu da dođu do dokumentovanog obrazloženja tužilaštva o tome. Časni izuzetak u saradnji otvorenosti za medije je Apelacioni sud. O našem pravu da znamo ono što nam uskraćuju, Marija Bošković.

Komentari

Vaš komentar