Dejan Lekić i Bojan Simišić: Ne politizujemo, borimo se za živu glavu