Prvi put posle pet godina Evropska centralna banka smanjila je kamatnu stopu koja utiče i na cenu kredita kod nas, i to za 0,25 procentnih poena. Da li je to dovoljno da i mi platimo manje rate za kredite, ili ćemo morati da sačekamo početak 2025 godine, kada prestaje da važi mera Narodne banke po kome kamate za stambene kredite mogu da budu najviše 4,08 odsto, to će nam objasniti ekonomista i osnivač sajta "Ekonoverzum" Miroslav Marinković.