Podeli:
Foto: N1

 Javno komunalno preduzeće "Beogradske elektrane" danas je, u skladu sa merama u vanrednom stanju, zatvorilo svoje šalter službe korisničkog servisa u Direkciji za snabdevanje toplotnom energijom u Ulici cara Dušana 141 u Zemun.

Zatvaranje šalter službe je u skladu sa odlukama o zatvaranju rada svih šalterskih službi u zemlji, odnosno Uredbom o merama u vanrednom stanju, zbog zaštite stanovništva u vreme proglašene pandemije virusa COVID-19.

Kako se navodi u saopštenju JKP “Beogradske elektrane”, bez obzira na zatvaranje šalterske službe, do okončanja vanrednih okolnosti, poslovi sa korisnicima i drugim zainteresovanim stranama će biti nastavljjeni tako što svi zainteresovani mogu da se obrate na sledeći način: – pisanim putem – slanjem zahteva koji je adresiran na sledeći način – JKP “Beogradske elektrane, Direkcija za snabdevanje, Ulica cara Dušana 141, Zemun, – elektronski – putem elektronske pošte, – telefonskim pozivom.

Spisak dežurnih službi prema vrsti usluga i zaduženjima je sledeće: – naplata – [email protected] ili na brojeve telefona 011/ 222-4655; 222-4646; 222-4796; 222-4609 – za stanje duga, reprogram dugovanja, reklamacija na račune, reklamacije na kvalitet grejanja i slično, – ugovaranje – [email protected] ili na brojeve telefona 011/ 222-4760; 222-4650; 222-4639; 222-4735 – pitanja u vezi ugovaranja isporuke toplotne energije; promene obračunskih veličina; adresni podaci; podaci u vezi sistema objedinjene naplate; ugovaranje troškova priključenja i slično, – priključenja ili isključenja – [email protected] ili na brojeve telefona 011/ 222-4676; 222-4610; 222-4608; 222-4705; 222-4704 – pregled objekata; priključenja na sistem daljinskog grejanja; isključenja sa sistema; obračuni utrošene toplotne energije; kontrola priključenosti i slično, – tehnički uslovi za priključenja – [email protected] ili na brojeve telefona 011/ 222-4627; 222-4696; 222-4606; 222-4628 – tehnički uslovi za priključenje na sistem daljinskog grejanja; pregled investiciono tehničke dokumentacije; rešenja o priključenju na sistem daljinskog grejanja i slično.

Preduzeće u saopštenju navodi da će učiniti sve da građanima bude u potpunosti na usluzi i dok traju vanredne okolnosti.

Brojevi telefona Dispečerskog centra-Službe za prijem reklamacija u vezi sa isporukom toplotne energije za grejanje i pripremu potrošne tople vode ostaju isti i u funkciji 011/2093-011 (prijava reklamacija na kvalitet grejanja i potrošne tople vode) i 011/2093-100 (prijava curenja vode iz instalacija).

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram