Podeli:
Foto: Shutterstock

Mnogi krediti u Srbiji praćeni su polisom osiguranja, posebno oni veće vrednosti i na duži rok, poput stambenih. Sada, kada je na snazi tromesečni moratorijum u otplati kredita i kada najveći deo dužnika ne plaća svoje rate postavlja se pitanje - šta se dešava sa polisama osiguranja koje prate zajmove i da li ćemo i njih, kao i rate, plaćati tri meseca duže. Najjednostavniji odgovor je - ne obavezno.

“Ugovor o osiguranju kao poseban pravni posao ne mora automatski biti produžen srazmerno dužini trajanja moratorijuma na otplatu kredita”, pojasnila je Narodna banka Srbije.

Podsetimo, moratorijum traje minimum 90 dana, pa se otplata rata produžava za toliko nakon isteka formalno zaključenog ugovora.

“U slučajevima kada ugovor o osiguranju prati ugovor o kreditu pod moratorijumom, potrebno je da se osiguranik blagovremeno, pre isteka važećeg ugovora, obrati društvu za osiguranje i banci radi informisanja o osiguravajućem pokriću, pre svega po pitanju trajanja i visine istog u situacijama kada je osiguranje sredstvo obezbeđenja ugovora o kreditu”, ističu u NBS.

Banke su najčešće tražile da dužnici kojima odobravaju stambene kredite istovremeno osiguraju i svoj život. To je, osim garancije za banku,  predstavljalo i svojevrsnu zaštitu porodice i naslednika dužnika. Jer, ukoliko bi se njemu nešto desilo pre kraja otplate zajma, osiguranje bi pokrilo dug prema banci i naslednici bi bili oslobođeni dalje otplate.

Međutim, pojava pandemije koronavirusa donela je još jednu dilemu – da li su obolevanje od koronavirusa i eventualni smrtni ishod uopšte pokriveni ovom polisom osiguranja?

“Imajući u vidu eventualno ostvarivanje prava iz ugovora o osiguranju, potrebno je obratiti pažnju i na uslove pod kojima je taj ugovor zaključen, a naročito da li postoji osiguravajuće pokriće u slučajevima pandemije”, upozorila je i Narodna banka Srbije.

****

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram

Komentari

Vaš komentar