Vozite u debelom kaputu? U jednoj evropskoj zemlji vas za to čeka ozbiljna kazna