Italijanska asocijacija automobilske industrije (ANFIA) smatra da će tranzicija ka električnim automobilima ostaviti mnoge ljude bez posla i da ne treba zanemariti neke druge vrste goriva u budućnosti. Radnici u Italiji bore se svim snagama za svoja radna mesta i apeluju na pomoć države.

Komentari

Vaš komentar