Preterano ili ne: Da li ćemo se voziti u „bioskopima na točkovima“?